Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás

Nagymegyer bemutatkozik

A Klub „Bemutatkozik…” sorozatában az áprilisi klubnapon Nagymegyer volt a vendég. Martényi Árpád, a klub vezetõje köszöntötte a klubtagokat és a vendégeket, majd tájékoztatást adott a Szövetség mindennapi munkájáról, eseményeirõl. Ezután került sor az Alsó-Csallóközi, közel 10 ezer lakosú, 90%-ban magyarok lakta város bemutatkozására.
Ennek keretében Rugyicki László polgármester mondott köszöntõt, Varga László adott történelmi áttekintést a városról, Mikóczi Dénes, alpolgármester, a helyi termálfürdõ igazgatója a fürdõ fejlõdésérõl és a város életében betöltött szerepérõl beszélt, Dömény Zoltán, helyi képviselõ, borász pedig a helyi szõlõ- és borkultúrát és saját pincészetét mutatta be. Az egyes elõadások között a város fiataljai verssel, zenével és tánccal adtak ízelítõt a magyar közösség kulturális életébõl. A bemutatkozást Rostás László, a Nagymegyes és Vidéke Célalap elnöke és Csémi Andrea vezette.
A csaknem másfél órás mûsor után Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke köszönte meg a fellépést, továbbá azt a szervezett munkát, ami a városban a mindennapokon folyik a magyar identitás megõrzéséért.
A klubnap végén a vendéglátók szervezte baráti beszélgetés keretében megkóstolhattuk Dömény Zoltán borait is.

(Rákóczi Hírvivő, A Rákóczi Klub hírei, Martényi Árpád, 2010. május)

Tevékenysége

A Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás tevékenységének jelentősrészét az ún. "beiratkozási program" szervezése és lebonyolítása alkotja. Munkája hatékonyságát kifejezi az alábbi táblázat:

Év
Magyar iskolába beiratott gyermek Összes beiratott gyermek Arány
2004
246
272
90,4%
2005
203
228
89,4%
2006
188
208
90,3%
2009
195
241
80,9%

 

A Társulás rendszeresen pályázatot ír ki a térségben működő magyar oktatási intézmények, valamint kulturális szervezetek és intézmények támogatására. A 2006-os évben 20 intézmény és szervezet kapott támogatást összesen 90 000 Sk értékben.

Beszámoló a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási programjának 2009. évi eredményeirõl

A Rákóczi Szövetség, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány és a Felvidéken mûködõ Szülõföldön Magyarul Társulás regionális tagszervezetei: a Város és Vidéke Célalapok a magyar iskolákkal és óvodákkal együttmûködve 2009-ben is megvalósították a Felvidéki Beiratkozási Programot, amelynek két fõ eleme a karácsonyi óvodai ajándékakció, valamint a felvidéki általános iskolás kisdiákok támogatására létrehozott beiratkozási ösztöndíj akció.

Karácsonyi óvodai ajándékakció

A Rákóczi Szövetség Alapítványával, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvánnyal közösen az elõzõ évekhez hasonlóan 2009-ben is megszervezte a beíratási program részét képezõ karácsonyi óvodás ajándékcsomag akcióját. 
A Célalapoktól összegyûjtött adatok alapján 12.055 darab ajándékcsomag került kiosztásra a Dél-Szlovákiát behálózó 25 Célalap területén, ahogyan ezt az 1. sz. táblázat is szemlélteti. 
A gyermekekre vonatkozó adatgyûjtést a Célalapok településenként három kategória szerint végezték el: karácsonyi ajándékcsomagot kapott egész Szlovákia területén minden magyar óvodába járó gyermek, továbbá a szlovák óvodába járó gyermekek közül azok, akik a Célalapok által végzett felmérés szerint beszélik a magyar nyelvet, valamint azok a magyarul beszélõ gyermekek is, akiket elõreláthatólag a következõ évben fognak elsõ ízben óvodába beíratni. A korosztályoknak megfelelõ tartalom szerint kétféle csomag került összeállításra, egyik csomagtípust a jövõ évben iskolába beíratandó gyermekeknek adtuk, ehhez beszállítóként igénybe vettük az Apáczai Könyvkiadó által kedvezményesen felajánlott könyveket is, a másik ajándéktípust a többi óvodás és a jövõ esztendõben óvodába beíratandó gyermekek kapták. Valamennyi érintett gyermek a HÉRA Alapítványtól – pályázati úton elnyert – egyegy energiatakarékos lámpát is kapott ajándékba. A szállító az alább felsorolt Célalapokhoz juttatta el az ajándékcsomagokat, ahonnan az ajándékokat a Célalap körzetébe tartozó óvodákba továbbszállították, majd az ajándékok a karácsonyi ünnepkörben közösségi ünnepségek keretében kerültek kiosztásra. Minden csomag egy, a szülõknek szóló levelet tartalmazott, amely összefoglalta a magyar iskolaválasztás fõbb érveit. 
A program összköltsége 15.800.000 Ft volt, a program költségének fedezésére a Rákóczi Szövetség annak nemzetstratégiai fontosságára való tekintettel támogatást kért a Miniszterelnöki Hivataltól, a támogatási kérelmet azonban a múlt évhez hasonlóan elutasították.

Beiratkozási ösztöndíj akció

A Rákóczi Szövetség a Célalapokkal és az iskolákkal együttmûködve az elõzõ évi feltételek mellett 2009-ben is megismételte elsõ ízben 2004. év végén a Pro Professione Alapítvány támogatásával meghirdetett és 2005- ben végrehajtott ösztöndíj akcióját. Az akció egyszeri 10 ezer Ft beiratkozási ösztöndíj adományozását tartalmazta azon gyermekek számára, akik 2009-ben kezdik el tanulmányaikat a magyar tannyelvû iskolában. A források szûkösségére való tekintettel 2009- ben is csak a szociális és gazdasági szempontból hátrányos helyzetûnek tekintett országrészben, valamint a nyugati országrészben a peremvidékeken került teljes körûen meghirdetésre az ösztöndíj akció. A többi régióban, a tömbmagyarság lakóterületén csupán a nagycsaládosok és a más településre bejárni kényszerülõk pályázhattak a beiratkozási ösztöndíjra. Az ösztöndíjakat a sokévi hagyománynak megfelelõen 2009-ben is iskolai ünnepségek keretében adták át a Rákóczi Szövetség és az érintett Célalapok képviselõi a családoknak. Az ösztöndíj átadás egyes esetekben már a tavasz folyamán, általában azonban õsszel, a tanévkezdés után történt meg. Az ösztöndíj átadásokon több esetben a programhoz csatlakozó közéleti személyiségek is (pl. Németh Zsolt, Jeszenszky Géza, Lévai Anikó, Mádl Dalma, Entz Géza, Vajna Zoltán, stb.) részt vettek. Az ösztöndíj átadási ünnepségek színhelyét és az átadott ösztöndíjak számát a 2. sz. táblázat tartalmazza.

Részlet a Rákóczi Hírvivő 2010. májusi számából. Az eredeti cikket ITT olvashatja el.

 

Beiratkozási program-2010

Rákóczi Szövetség támogatása

 

              2010.szeptember 22-én a Nagymegyeri Bartók Béla Alapiskolában ünnepélyes keretek között adta át Csáky Csongor,a,Rákóczi Szövetség munkatársa, a Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás körzetébe tartozó településekről érkező szülöknek ,a pályázati úton elnyert anyagi támogatást.

50 kisiskolás szülője vette át a támogatást, amiért gyermeküket a 2010/2011-es tanévben anyanyelvi iskolába iratták.Az ünnepi rendezvényt a Nagymegyer  és Vidéke Polgári Társaság elnöke Rostás László és Ambrus Gabriella,Bittera Zsuzsanna vezetőségi tagok  készitették elő.

feed-image Hírkövető

joomla.org