Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás

Kirándulás Kárpátaljára

Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás kirándulást szervez

Kárpátaljára

Időpont: 2016.szeptember 15.-18.

Fontos tudnivaló: Az Ukrajnába történő beutazáshoz érvényes útlevél szükséges!

 

A kirándulás költsége -110.- euro/fő, mely fedezi a 3 éjszakai szállást - családoknál és a félpanziós ellátást – reggeli,vacsora – klimatizált autóbusszal történő utazást, belépők, ajándékok, koszorúk valamint a helyi idegenvezetők díját. A kirándulásra a Rákóczi Szövetségnél sikeresen pályáztunk, mint a Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás, de mivel a pályázat utófinanszírozásos, így az elszámolás után az utazók által befizetett összeg egy részét vissza tudjuk fizetni.
Jó utat, szerencsés hazatérést kívánunk!
Érdeklődés esetén 30.- euro előleget kérünk befizetni 2016. augusztus 15-ig, a fennmaradó összeget, 80.- eurot az induláskor a szervezőknek kell fizetni.

Szervezők: Rostás László – 0908741408 Ambrus Gabriella – 0907419574

Előzetes programtervezet:

Bővebben: Kirándulás Kárpátaljára

Felvidéki Regionális Civil Szervezetek Találkozója

 Szervezetünk, a Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás is részt vett a Rákóczi Szövetség gyügyi rendezvényén. A rendezvényen készült fotóinkat megtalálhatják  a képgalériában. Az alábbiakban a Felvidék.ma hírportál beszámolóját vettük át:

44762 1A Rákóczi Szövetség a Felvidéki Regionális Civil Szervezetek Találkozóját tartotta a hétvégén, március 21-23-án Gyűgyön, melynek a központi témája a felvidéki magyar oktatás volt.
A találkozó közel száz résztvevője - köztük a Célalap Hálózat képviselői, pedagógusok, civil szervezetek és társulások tagjai - vitatta meg a felvidéki magyar oktatás helyzetét és kilátásait.
A rendezvény március 21-i megnyitóján Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára és Gabri Rudolf, a Város és Vidéke Célalap Hálózatot összefogó Szülőföldön Magyarul Társulás elnöke köszöntötte a résztvevőket. A megnyitó keretében Pálinkás Barnabás tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség által a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja alkalmából kiírt pályázat eredményeiről. A megnyitó bemutatkozásokkal és ismerkedéssel folytatódott.
A találkozó másnapján délelőtt A felvidéki magyar oktatás kilátásai címmel kerekasztal-beszélgetésre került sor. Az összejövetelt Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke nyitotta meg. Jelen volt a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Haraszti Attila és a Kapcsolattartási Főosztály felvidéki osztályának munkatársa, Pathó Marianna.
Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke beszámolt a szlovákiai magyar oktatásügy helyzetéről és kilátásairól. Ismertette azokat a már meglévő helyzetfelméréseket, melyeket a pedagógusszövetség megbízásából végeznek országszerte.
A jelenlévők kerekasztal-beszélgetésen elemezték a módosított közoktatási törvény által veszélyeztetett magyar iskolák helyzetét. Szóba kerültek az egyházi iskolák, azok szerepe és létjogosultsága, ezek működésére ugyanúgy ugyanúgy vonatkozik a módosított közoktatási törvény, mint az egyéb tanintézményekre.
A problémák orvoslására a pedagógusszövetség különböző programok kibővítésén dolgozik. Minden korosztályt szeretnének megszólítani, odafigyelve minden életszakaszra, figyelembe véve a régió adta lehetőségeket. Ehhez a Rákóczi Szövetség anyagi és erkölcsi támogatásával továbbra is segítséget nyújt.
Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkársága, a Rákóczi Szövetség és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a közeljövőben összegzi a felméréseket és a statisztikai adatokat.
A felvidéki magyar oktatás nehézségeinek megoldására megalakul egy olyan fórum, ahol az érintettek együttműködésével születnek meg azok a megoldások, amelyek enyhíthetik a magyar tanintézmények gondjait, és megteremtik a színvonalas oktatás körülményeit. A fő cél továbbra is az, hogy a felvidéki magyar gyermekek közül egyre többen részesülhessenek minőségi anyanyelvi oktatásban.
A kerekasztal-beszélgetésen kívül értékes előadások is hangzottak el. Nyakas Szilárd a közéleti kommunikációról beszélt, meghívott előadó volt még Takaró Mihály irodalomtörténész és Pozsgai Imre is.
A háromnapos konferencián a Rákóczi Szövetség helyi szervezeteinek és a célalapoknak a képviselői mellett a Via Nova ICS és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség is képviseltette magát, utóbbi olyan gyermek-és ifjúsági szervezetként, amely keresztény alapokon nyugszik, és a tíz cserkésztörvény szellemiségében nevel, az Isten, a haza, az embertárs és a nemzet iránti tiszteletre.
A színvonalas magyar iskolák vonzó programjai között szóba került a cserkészkedés lehetősége is, akár szakkörként működtetve. A cserkészet színes, gazdag programot kínál, a cserkészpedagógiának pedig minden korosztályra nevelő hatása van.

A Rákóczi Szövetség és a felvidéki Város és Vidéke Célalap hálózata által szervezett felvidéki civil találkozó résztvevői az összejövetel végén az alábbi állásfoglalást fogadták el:

1. A találkozó résztvevői a felvidéki magyar közösség megmaradása zálogának tekintik a Szlovákiában meglévő magyar oktatási intézményeket és a magyarul beszélő családok magyar iskolaválasztását.
2. Egyetértenek abban, hogy a magyar iskolaválasztás kulcskérdése a magyar oktatás és a felvidéki magyar közösség fennmaradásának, éppen ezért minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a magyarul beszélő családok magyar iskolát válasszanak gyermekeik számára. A cél elérése érdekében szükség van a magyar közösségek összefogására, valamint arra, hogy felvilágosító munkával és bátorítással segítsék a magyar iskolaválasztás ügyét. Fontosnak tartják, hogy a meglévő magyar oktatást segítő programokat és támogatásokat fokozottabban az iskolakezdő korosztályra kell koncentrálni.
3. A találkozó résztvevői egyetértenek abban, hogy a Rákóczi Szövetség és a Város és Vidéke Célalap Hálózata által 2004. óta megvalósított Beiratkozási Program és a magyar állam által finanszírozott oktatás-nevelési támogatás fontos és stratégiai szerepet tölt be a felvidéki magyar oktatás és közösség megmaradásában.
4. A találkozó résztvevői egyetértenek abban, hogy a 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő szlovák közoktatási törvény várható hatásaira válaszul összefogással és közösen kidolgozott cselekvési tervvel kell fellépni azzal a céllal, hogy lehetőség szerint minden meglévő magyar oktatási intézmény fennmaradhasson, és ne veszítsen magyar iskolába járó diákokat a felvidéki magyar közösség.
5. Egyetértenek abban, hogy a magyar iskolák színvonalára, a pedagógusok minőségi munkájára fokozott figyelmet kell fordítani, tekintettel arra, hogy a magyar oktatás színvonala meghatározó a szülők iskolaválasztásban és a felnövekvő generáció felkészültségében, identitásának kialakításában.
6. A felvidéki magyar nyelvhasználat ügye, a magyar nyelv szlovákiai presztízse és minél szélesebb körű használata szorosan összefügg a magyar közösség identitásával. A találkozó résztvevői fontosnak tartják a nyelvhasználatot segítő programok, illetve akciók számának és mértékének fokozását. Nyelvhasználat ügyében a találkozó résztvevői egyet értenek azzal, hogy Szlovákia magyarlakta vidékein regionális nyelvvé kell nyilvánítani a magyar nyelvet.

Berényi Kornélia cserkésztiszt, Felvidék.ma


 

Karácsonyi ajándékcsomagok a Rákóczi Szövetségtől

1989-ben szövetség alakult Magyarországon, melynek célja a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatása a megmaradásért folytatott küzdelemben. Ezt olvashatjuk annak a szövetségnek a weboldalán, melynek köszönhetően idén is nagyon kedves ajándékcsomagot kaphattak gyermekeink Mikulás napján. Ennek a szövetségnek a neve Rákóczi Szövetség. Számukra nem csak az anyagi segítségnyújtás a fontos, hanem az is, hogy a kisebbségben élő magyarok kulturális és oktatásügyi szempontból is támogatottak legyenek. A szövetség ma már több, mint 18 000 taggal büszkélkedhet, ifjúsági szervezeteit több, mint 180 Kárpát-medencei középiskolában találjuk meg. 1990-ben, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni, létrehozták a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítványt, melynek elsődleges célja, hogy Felvidéken élő magyarokat támogassa. Egy ilyen támogatás keretén belül kaphatták meg idén is az óvodás gyermekek karácsonyi ajándékcsomagjaikat a Rákóczi Szövetségtől, a Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás közreműködésével. Ez alkalommal az ajándékot 13 259 felvidéki gyermek kaphatta meg, melyek közt ott voltunk mi is, nagymegyeri MAGYAR óvodások. Mikulásvárás zajlott a város kultúrházában, a gyerkőcök nagy örömére. Az ünnepséget követően, ünnepélyes keretek közt került sor az ajándékcsomagok átvételére. Az első ajándékcsomagot jelképesen Ambrus Gabriella nyújtotta át a Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás nevében az óvoda igazgatónőjének, Krascsenics Máriának, aki mindannyiunk nevében megköszönte a támogatást. Mi, Szülők, türelmesen várva sorunkat írtuk alá az átvételi elismervényt, melynek fejében gyermekeink átvehették ajándékokat. A számtalan csillogó szempár, mosoly, kacaj árulkodott az örömről, mely belengte a nagymegyeri művelődési központ színháztermét. Ezúton szeretnék a megajándékozott gyermekek szülei nevében köszönetet mondani a Rákóczi Szövetségnek, hogy ajándékkal „jutalmazták“ anyanyelvükön tanuló gyermekeinket, valamint a Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulásnak, vezetőinek, hogy közvetítik számunkra a Rákóczi Szövetség adta lehetőségeket. Bízom benne, hogy magyarságtudatunk a későbbiekben is egyre inkább erősödni fog, és mindez megjelenik majd a magyar óvodákba és iskolákba beíratott gyermekek számában is!

Ambrus Rita

Nemes gesztus

A Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola előcsarnoka 2012. október 12-én egy szép és nemes ünnepségnek adott otthont.

Ekkor került sor ugyanis a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjának ünnepélyes átadására, melyet a magyar iskolába beíratott kiselsősök, illetve azok szülei vehettek át. Ebben az évben szám szerint 93-an: 54-en a Nagymegyeri Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, 39-en pedig az Ekecsi Arany János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola elsősei.
A vendégeket a helyi alapiskola növendékei rövid kultúrműsorral fogadták, melyben Szabó Anna szavalata után a Rostás Vanessa által énekelt népdalcsokor dallamai töltötték be a termet. Ezután a házigazda szerepében Rostás László, a Nagymegyeri Célalap vezetője vette át a szót, aki pár mondatban ismertette a szülőkkel a támogatás célját és bemutatta a vendégeket.
Elsőként Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke mondott rövid beszédet, melyben kihangsúlyozta, hogy az itt átadásra kerülő támogatás nem a magyar államtól származik, hanem önkormányzatok, civil szervezetek, közéleti személyiségek, vállalkozók és magánszemélyek összefogásának eredménye. Elmondta, hogy a Rákóczi Szövetség 1989-ben azért jött létre, hogy a határon túl élő magyar kisebbségek nemzeti, kulturális, szellemi tevékenységét segítse és hatékonyan részt vállaljon identitástudatuk megőrzésében. Az elmúlt esztendőkben jelentős tevékenységet folytattak ezen cél érdekében, és az immár több mint 16 000 fős tagság is bebizonyította, hogy Magyarországon jelentős érdeklődés kíséri a határon túl élő magyarok sorsát. Ez a program is annak jele, hogy Magyarország nem felejti el a határon túl élő magyarokat és szeretné őket megtartani.
Az elnök úr után Láng Zsolt, Budapest II. kerületének polgármestere vette át a szót, aki elmondta, mennyire megérintette őt a szövetség tevékenysége és célkitűzése, ezért csatlakozott ahhoz az eszméhez, amit képviselnek. Véleménye szerint a szülőknek rá kell ébredniük, hogy az érvényesülésnek nem feltétele az államnyelv, és hogy milyen fontos a szilárd, biztos identitástudat.
Eger város önkormányzatának képviseletében Vasas Joachim, egri iskolaigazgató szólt a szülőkhöz, aki szintén a magyar iskolaválasztás és az anyanyelven való tanulás fontosságát hangsúlyozta. Nagy örömnek és komoly felelősségnek írta le a feladatot, és kiemelte, mennyire fontos, hogy időt és energiát fordítsunk a felnövekvő generációra. Ehhez sok erőt és kitartást kívánt minden egyes magyar szülőnek. Végül Eger város nevében egy könyvcsomagot adott át az iskolának, mely a könyvtárat hivatott gazdagítani szépirodalmi művekkel. Utolsó hozzászólóként Csáky Csongor, a szervezet főtitkára a támogatás átadásának gyakorlati részét ismertette, melyben elhangzott, hogy az egyszeri, 10 000 forintos támogatást egy szerződés aláírásával kapják meg az elsősök szülei, melyben vállalják, hogy az említett összeget a magyar anyanyelven történő tanulás elősegítésére használják fel.
Ezután egy e célra megnyitott tanteremben osztályok szerint felsorakoztak gyerekek és szülők, majd a szerződések gördülékeny aláírása után a támogatást egy kézfogás kíséretében vehették át. Halzl József elnök úrnak mindegyik kicsi gyerekhez volt pár kedves, biztató szava.
A gyerekek szemmel láthatóan nem értették, miért vannak ott, egyik-másik közülük szorongva fogta édesanyja kezét, de a legtöbbjük csacsogott, nyüzsgött. Mi, szülők azonban átéreztük a felelősséget: a mi feladatunk ugyanis nemcsak a magyarságtudat megőrzése, de gyermekeinknek való átadása is. Tegyünk hát eleget ennek a feladatunknak a legjobb tudásunk szerint, ezzel is megköszönve a Rákóczi Szövetség eme nemes gesztusát!

Csémi Andrea, egy elsős kislány édesanyja

Nagymegyeri hírmondó, 2012/11

Személyesen adták át a Rákóczi Szövetség ösztöndíjait a szlovákiai magyar kisiskolásoknak

NAGYMEGYER/EKECS – A magyarországi Rákóczi Szövetség ünnepélyes keretek között adta át a magyar alapiskolába íratott kiselsősök szüleinek az idei évre is meghirdetett ösztöndíjakat.

Az 1989-ben megalakult Rákóczi Szövetség a határon túli, főleg a szlovákiai és kárpátaljai magyarok kulturális és szellemi tevékenységének támogatását tűzte zászlajára.

A Nagymegyeri Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában vehették át a szövetség iskolakezdőknek szánt támogatását az ekecsi Arany János Alapiskolába beíratott gyerekek szülei is. Az egyszeri, 10 000 forintos támogatást pályázat útján nyerhették el a családok, igényüket egy pályázati adatlap beküldésével kellett igazolniuk.

A Rákóczi Szövetség nevében Bajnóczi Gábor (jobbról) szólt a megjelentekhez (mellette Rostás László)
Kovács Zoltán felvétele

A nagymegyeri magyar alapiskola előcsarnokában megtartott ünnepélyes ösztöndíjátadáson a Rákóczi Szövetséget képviselő Bajnóczi Gábor kihangsúlyozta, hogy ez a pénzösszeg nem a magyar állam támogatása, hanem magyarországi civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozók és magánszemélyek összefogásának, adakozásának eredménye. Korábban ezt a támogatást csak a nehéz anyagi helyzetben lévő, szociálisan rászorult családok igényelhették, az idei évtől már minden magyar alapiskolába íratott iskolakezdő családja pályázhatott. A tegnapi ösztöndíjátadás koordinátora a Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás volt, élén Rostás László elnökkel.

A Bartók Béla Alapiskolába beíratott kiselsősök közül idén 55, míg az Arany János Alapiskolába beíratottak közül 35 részesült a szövetség támogatásában.

Kovács Zoltán

Paraméter, 2011.október 12.

Ülésezett a Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás

2010.október 21-én (csütörtök)  tartotta ülését a Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás munkabizottsága,amelyen a meghívott 13 tagból 9 személy vett részt.A munkabizottság megtárgyalta a pályázati felhívásra beérkezett 17 pályázatot ,és ebből 15 pályázatot tartott formai szempontból elfogadhatónak,A munkabizottság ezt követőleg javaslatot tett  a Rákóczi Szövetság Szakmai  Kuratóriumának az egyes pályátok támogatására.Budapesten, előreláthatólag november első felében dönt a szakmai kuratórium a Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás javaslatáról. Honlapunkon ezt követőleg tesszük közé az eredményt.  A munkabizottság ezt követőleg döntést hozott munkabizottság összetételéről.Ezt a következő időszakra az alábbi összetételben hagyta jóvá :

elnök :Rostás László

pénzügyi titkár :Bittera Zsuzsanna

programfelelős :Ambrus Gabriella

kuratóriumi tagok :Buzgó Éva,Fodor Margit,Horváth Éva.Matus Frigyes,Nagy Kornélia,

Sebő Erzsébet,Takács Zsuzsanna,Tóth Mária,Varga László,Végh Zsuzsanna

Pályázati felhívás

NAGYMEGYER ÉS VIDÉKE POLGÁRI TÁRSULÁS  pályázatot hirdet a 2010-es évre 

A pályázat célja :

                  A magyar nyelvű oktatás,a kultúra,az ifjúsági élet támogatása

Pályázhatnak : iskolák.óvodák,kulturális intézmények,civil szervezetek,ifjúsági klubok.Egyéni pályázatot nem fogadunk el.

A pályázat benyújtásának határideje : 2010.október 10.

A pályázás feltétételei :a pályázatot két példányban kitöltött pályázati űrlapon a szükséges mellékletekkel valamint a pályázati díj befizetését igazoló szelvénnyel együttt kell elküldeni.

Cím : Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás-Rostás László,Diófa út 1658/6,93201 Nagymegyer  

A pályázati  űrlapok letölthetők ITT

A pályázati díjat 10.-Euro magasságban szükséges a fenti határidőig befizetni az alapítvány számlájára közvetlen pénzbetéttel vagy átutalással-kérjük postai utalványon ne küldjék.

Számlaszám :1521253753/0200

 

Általános információk

Jellege:
A Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás önálló jogalanyiságú civil szervezet, amelyet 2001. szeptember 25-én jegyzett be a SZK Belügyminisztériuma VV/1-900/90-18981 szám alatt.

Nyilvántartási száma: 37835386

Bankszámlája:
Všeobecná úverova banka, Expozitúra Veľký Meder számlaszám: 1521253753/0200

Telefon: 0907652194, 031/555 2570

Fax: 031/555 1489

E-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A vezetőség

ELNÖK: ROSTÁS LÁSZLÓ
VEZETŐSÉG: MATUS FRIGYES
TÓTH EDIT
BUZGÓ ÉVA
VARGA LÁSZLÓ
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: SZŰCS EDIT (elnök)
VARGA MÁRIA
VÉGHNÉ B. ZSUZSANNA

A társulás alapszabályzatából

I. cikkely
A Társulás neve, székhelye, pecsétje

1. A polgári társulás neve:
Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás - Občianské združenie Veľký Meder a okolie
2. A Társulás székhelye: 93201 Nagymegyer, Diófa u. 1658/6
3. A Társulás tárgyalási nyelve a magyar nyelv.
4. A Társulás pecsétje:
Körbélyegző az alábbi szöveggel: Občianské združenie Veľký Meder a okolie - Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás

II.cikkely
A Társulás célja, tevékenysége

1. A Társulás célja a regionális kultúra és művelődés támogatása és ápolása Nagymegyer és körzetéhez tartozó: Balony, Csilizradvány, Kulcsod, Medve, Patas, Szap, Nyárad, Alistál, Bögellő, Padány, Nyárasd, Ekecs községekben.

Ennek érdekében:
a, Kulturális és közművelődési rendezvényeket szervez és támogat.
b, Támogatja a térségben működő amatőr művészeti csoportokat, hozzájárul a regionális kulturális     ünnepségek, versenyek, seregszemlék támogatásához.
c, Támogatja az iskolai és az iskolán kívüli közművelődést.
d, Segíti a vallási és az ifjúsági kezdeményezéseket.
e, Támogatást nyújt helyi kiadványok megjelentetéséhez.

2. Együttműködik, és szerződést köthet minden hazai és külföldi személlyel, szervezettel és     mozgalommal, akik regionális a művelődés és kultúra fejlesztését támogatják.

feed-image Hírkövető

joomla.org