Beszámoló a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási programjának 2009. évi eredményeirõl

A Rákóczi Szövetség, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány és a Felvidéken mûködõ Szülõföldön Magyarul Társulás regionális tagszervezetei: a Város és Vidéke Célalapok a magyar iskolákkal és óvodákkal együttmûködve 2009-ben is megvalósították a Felvidéki Beiratkozási Programot, amelynek két fõ eleme a karácsonyi óvodai ajándékakció, valamint a felvidéki általános iskolás kisdiákok támogatására létrehozott beiratkozási ösztöndíj akció.

Karácsonyi óvodai ajándékakció

A Rákóczi Szövetség Alapítványával, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvánnyal közösen az elõzõ évekhez hasonlóan 2009-ben is megszervezte a beíratási program részét képezõ karácsonyi óvodás ajándékcsomag akcióját. 
A Célalapoktól összegyûjtött adatok alapján 12.055 darab ajándékcsomag került kiosztásra a Dél-Szlovákiát behálózó 25 Célalap területén, ahogyan ezt az 1. sz. táblázat is szemlélteti. 
A gyermekekre vonatkozó adatgyûjtést a Célalapok településenként három kategória szerint végezték el: karácsonyi ajándékcsomagot kapott egész Szlovákia területén minden magyar óvodába járó gyermek, továbbá a szlovák óvodába járó gyermekek közül azok, akik a Célalapok által végzett felmérés szerint beszélik a magyar nyelvet, valamint azok a magyarul beszélõ gyermekek is, akiket elõreláthatólag a következõ évben fognak elsõ ízben óvodába beíratni. A korosztályoknak megfelelõ tartalom szerint kétféle csomag került összeállításra, egyik csomagtípust a jövõ évben iskolába beíratandó gyermekeknek adtuk, ehhez beszállítóként igénybe vettük az Apáczai Könyvkiadó által kedvezményesen felajánlott könyveket is, a másik ajándéktípust a többi óvodás és a jövõ esztendõben óvodába beíratandó gyermekek kapták. Valamennyi érintett gyermek a HÉRA Alapítványtól – pályázati úton elnyert – egyegy energiatakarékos lámpát is kapott ajándékba. A szállító az alább felsorolt Célalapokhoz juttatta el az ajándékcsomagokat, ahonnan az ajándékokat a Célalap körzetébe tartozó óvodákba továbbszállították, majd az ajándékok a karácsonyi ünnepkörben közösségi ünnepségek keretében kerültek kiosztásra. Minden csomag egy, a szülõknek szóló levelet tartalmazott, amely összefoglalta a magyar iskolaválasztás fõbb érveit. 
A program összköltsége 15.800.000 Ft volt, a program költségének fedezésére a Rákóczi Szövetség annak nemzetstratégiai fontosságára való tekintettel támogatást kért a Miniszterelnöki Hivataltól, a támogatási kérelmet azonban a múlt évhez hasonlóan elutasították.

Beiratkozási ösztöndíj akció

A Rákóczi Szövetség a Célalapokkal és az iskolákkal együttmûködve az elõzõ évi feltételek mellett 2009-ben is megismételte elsõ ízben 2004. év végén a Pro Professione Alapítvány támogatásával meghirdetett és 2005- ben végrehajtott ösztöndíj akcióját. Az akció egyszeri 10 ezer Ft beiratkozási ösztöndíj adományozását tartalmazta azon gyermekek számára, akik 2009-ben kezdik el tanulmányaikat a magyar tannyelvû iskolában. A források szûkösségére való tekintettel 2009- ben is csak a szociális és gazdasági szempontból hátrányos helyzetûnek tekintett országrészben, valamint a nyugati országrészben a peremvidékeken került teljes körûen meghirdetésre az ösztöndíj akció. A többi régióban, a tömbmagyarság lakóterületén csupán a nagycsaládosok és a más településre bejárni kényszerülõk pályázhattak a beiratkozási ösztöndíjra. Az ösztöndíjakat a sokévi hagyománynak megfelelõen 2009-ben is iskolai ünnepségek keretében adták át a Rákóczi Szövetség és az érintett Célalapok képviselõi a családoknak. Az ösztöndíj átadás egyes esetekben már a tavasz folyamán, általában azonban õsszel, a tanévkezdés után történt meg. Az ösztöndíj átadásokon több esetben a programhoz csatlakozó közéleti személyiségek is (pl. Németh Zsolt, Jeszenszky Géza, Lévai Anikó, Mádl Dalma, Entz Géza, Vajna Zoltán, stb.) részt vettek. Az ösztöndíj átadási ünnepségek színhelyét és az átadott ösztöndíjak számát a 2. sz. táblázat tartalmazza.

Részlet a Rákóczi Hírvivő 2010. májusi számából. Az eredeti cikket ITT olvashatja el.

 

joomla.org