A társulás alapszabályzatából

I. cikkely
A Társulás neve, székhelye, pecsétje

1. A polgári társulás neve:
Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás - Občianské združenie Veľký Meder a okolie
2. A Társulás székhelye: 93201 Nagymegyer, Diófa u. 1658/6
3. A Társulás tárgyalási nyelve a magyar nyelv.
4. A Társulás pecsétje:
Körbélyegző az alábbi szöveggel: Občianské združenie Veľký Meder a okolie - Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás

II.cikkely
A Társulás célja, tevékenysége

1. A Társulás célja a regionális kultúra és művelődés támogatása és ápolása Nagymegyer és körzetéhez tartozó: Balony, Csilizradvány, Kulcsod, Medve, Patas, Szap, Nyárad, Alistál, Bögellő, Padány, Nyárasd, Ekecs községekben.

Ennek érdekében:
a, Kulturális és közművelődési rendezvényeket szervez és támogat.
b, Támogatja a térségben működő amatőr művészeti csoportokat, hozzájárul a regionális kulturális     ünnepségek, versenyek, seregszemlék támogatásához.
c, Támogatja az iskolai és az iskolán kívüli közművelődést.
d, Segíti a vallási és az ifjúsági kezdeményezéseket.
e, Támogatást nyújt helyi kiadványok megjelentetéséhez.

2. Együttműködik, és szerződést köthet minden hazai és külföldi személlyel, szervezettel és     mozgalommal, akik regionális a művelődés és kultúra fejlesztését támogatják.

joomla.org