Önmagunkról

A szervezet adatai:

NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 35629592
CÍME: 93201 Veľký Meder (Nagymegyer)
TELEFON: 0905445516 - Bittera Zsuzsa

   
E-MAIL CÍM: csemadokvm@gmail.com

HONLAP:

FACEBOOK:

www.csemadvm.sk

Csemadok Nagymegyer

BANKSZÁMLA: OTP Banka Slovensko a. s. pobočka Veľký Meder
Bratislavská, 2467/122
7516579/5200

 

Alapszervezetünk 1949. június 5-én alakult a szervezetnek sokáig otthont adó épületben, az egykori városi mozi helyiségében.

 

A városi könyvtár és a Csemadok Nagymegyeri Szervezetének irodája - az egykori városi mozi épülete a komáromi úton.

 

A szervezet alapító tagjai közé tartozott: Dosztál Ferenc, Buzgó Kálmán, Zakál Lajos, Farkas József, Zakál Zsigmond, Varga Vince, Nagy László, Varga Dezső, Füssy Károlyné, Nagy Mária, Morva József, Szeghy Jenő, Kósa Terézia.

Név

Születés

Származás

Tagdíj Kčs

Ig. száma

Árvay József

1919

munkás

5

06463

Balogh Gyula

1901

földműves

5

06464

Bors Károly

1899

munkás

5

06466

Buzgó Kálmán

1906

földműves

5

06467

Dingha János

1915

földműves

5

06473

Dosztál Ferenc

1920

értelmiségi

5

06474

Farkas József

1902

kisiparos

5

06476

Füssy Károly

1922

munkás

5

06478

Füssy Károlyné

1922

háztartásbeli

5

06479

Halász Imre

1911

földműves

5

06480

Halász József

1906

földműves

5

06481

Hegyi Károly

1905

földműves

5

06482

Hodossy János

1910

földműves

5

06484

Horváth Karolin

1900

értelmiségi

5

06485

Horváth Vince

1908

földműves

5

06486

Kakas Teréz

1914

háztartásbeli

5

06487

Kósa József

1901

földműves

5

06488

Kósa Teréz

1899

háztartásbeli

5

06489

László Imre

1909

földműves

5

06491

Méry József

1907

földműves

5

06492

Morvái Imre

1898

földműves

5

06495

Morvái József

1909

földműves

5

06496

Nagy Béláné

1893

háztartásbeli

5

06497

Nagy Imre

1909

földműves

5

06498

Nagy László

1909

munkás

5

06501

Németh Imre

1920

kisiparos

5

06503

Paxián Mihály

1902

munkás

5

06505

Pálffy József

1898

kisiparos

5

06506

Pálffy Lajos

1910

kisiparos

5

06507

Pint Imre

1897

munkás

5

06508

Sárközy Imre

1908

munkás

5

06601

Szeghy Jenő

1927

munkás

5

06512

Schnell János

1895

kisiparos

5

06513

Varga Dezső

1912

munkás

5

06618

Varga Vince

1922

munkás

5

06519

Valentovics József

1898

munkás

5

06517

Zakál Lajos

1913

munkás

5

06520

Zakál Sándor

1894

földműves

5

06521

Zakál Zsigmond

1903

munkás

5

06522A Csemadok Nagymegyeri Szervezetének első vezetősége

Az 55. évforduló alkalmából megkoszorúztuk az épület falán lévő emléktáblát.

A szervezet munkájának súlypontját az 1949-1990-es években az öntevékeny amatőr művészeti csoportok (énekkar, színjátszó csoport) fenntartása és működtetetése alkotta. 1990 után a szervezet munkájában kiemelt szerepet kapott a hagyományőrző tevékenység. A városban az elmúlt tíz évben kialakított emlékhelyek (kopjafák, Bartók-szobor, Szent István-szobor, a 2. világháború áldozatai és a kitelepített és deportált lakosság emlékére létesített emlékhelyek, a rendbehozatott két honvédsír (Szeghy Zsigmond honvéd, Dr. Szaiff József honvéd-orvos) a Csemadok városi szervezetének aktivitásáról tanúskodnak.

A 2000. augusztus 19-én felállított Szent István szobor kezdeményezője és fő kivitelezője a Csemadok városi szervezete volt.

Az elmúlt időben a szervezet több helytörténeti kiadványt (Legendák és tények Nagymegyer városának történetéből, 50 éve történt, A nagymegyeri római katolikus templom 100 éve, Az első lépések, Nagymegyeri olvasókönyv, Város a hadak útján, Béke poraikra, Kultúránk szolgálatában, Amikor elindult a vonat, Cseri István esperes) jelentetett meg. A szervezet állandó évi rendezvényei közé tartoznak:

  • A magyar nemzet történelmi évfordulóihoz kapcsoló rendezvények - koszorúzási ünnepségek, emlékestek megszervezése (március 15., október 6., Szent István-napi megemlékezés, az első és a második világháború áldozatairól való megemlékezés).

  • A hagyományos város kulturális rendezvények megszervezése: (Anyák napja, Szent István-napi kultúrműsor, Mikulás-napi kultúrműsor. A Besnyei György Kulturális Napok előkészítése és lebonyolítása) A szervezet Nagymegyer legnagyobb taglétszámmal rendelkező civil szervezete. A 2008-as év végén 600 tagja volt a szervezetnek.

Az alapszervezet 2008-as évzáró tagsági gyűlése.

2006 novemberében az alapszervezet új otthonát a Vasút utcában, a volt Általános Hitelbank épületének egy részében alakította ki.

 

Az alapszervezet irodája 2012 óta az Ifjúsági téren, az Adóhivatal épuletében található.

joomla.org