Nemes gesztus

A Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola előcsarnoka 2012. október 12-én egy szép és nemes ünnepségnek adott otthont.

Ekkor került sor ugyanis a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjának ünnepélyes átadására, melyet a magyar iskolába beíratott kiselsősök, illetve azok szülei vehettek át. Ebben az évben szám szerint 93-an: 54-en a Nagymegyeri Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, 39-en pedig az Ekecsi Arany János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola elsősei.
A vendégeket a helyi alapiskola növendékei rövid kultúrműsorral fogadták, melyben Szabó Anna szavalata után a Rostás Vanessa által énekelt népdalcsokor dallamai töltötték be a termet. Ezután a házigazda szerepében Rostás László, a Nagymegyeri Célalap vezetője vette át a szót, aki pár mondatban ismertette a szülőkkel a támogatás célját és bemutatta a vendégeket.
Elsőként Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke mondott rövid beszédet, melyben kihangsúlyozta, hogy az itt átadásra kerülő támogatás nem a magyar államtól származik, hanem önkormányzatok, civil szervezetek, közéleti személyiségek, vállalkozók és magánszemélyek összefogásának eredménye. Elmondta, hogy a Rákóczi Szövetség 1989-ben azért jött létre, hogy a határon túl élő magyar kisebbségek nemzeti, kulturális, szellemi tevékenységét segítse és hatékonyan részt vállaljon identitástudatuk megőrzésében. Az elmúlt esztendőkben jelentős tevékenységet folytattak ezen cél érdekében, és az immár több mint 16 000 fős tagság is bebizonyította, hogy Magyarországon jelentős érdeklődés kíséri a határon túl élő magyarok sorsát. Ez a program is annak jele, hogy Magyarország nem felejti el a határon túl élő magyarokat és szeretné őket megtartani.
Az elnök úr után Láng Zsolt, Budapest II. kerületének polgármestere vette át a szót, aki elmondta, mennyire megérintette őt a szövetség tevékenysége és célkitűzése, ezért csatlakozott ahhoz az eszméhez, amit képviselnek. Véleménye szerint a szülőknek rá kell ébredniük, hogy az érvényesülésnek nem feltétele az államnyelv, és hogy milyen fontos a szilárd, biztos identitástudat.
Eger város önkormányzatának képviseletében Vasas Joachim, egri iskolaigazgató szólt a szülőkhöz, aki szintén a magyar iskolaválasztás és az anyanyelven való tanulás fontosságát hangsúlyozta. Nagy örömnek és komoly felelősségnek írta le a feladatot, és kiemelte, mennyire fontos, hogy időt és energiát fordítsunk a felnövekvő generációra. Ehhez sok erőt és kitartást kívánt minden egyes magyar szülőnek. Végül Eger város nevében egy könyvcsomagot adott át az iskolának, mely a könyvtárat hivatott gazdagítani szépirodalmi művekkel. Utolsó hozzászólóként Csáky Csongor, a szervezet főtitkára a támogatás átadásának gyakorlati részét ismertette, melyben elhangzott, hogy az egyszeri, 10 000 forintos támogatást egy szerződés aláírásával kapják meg az elsősök szülei, melyben vállalják, hogy az említett összeget a magyar anyanyelven történő tanulás elősegítésére használják fel.
Ezután egy e célra megnyitott tanteremben osztályok szerint felsorakoztak gyerekek és szülők, majd a szerződések gördülékeny aláírása után a támogatást egy kézfogás kíséretében vehették át. Halzl József elnök úrnak mindegyik kicsi gyerekhez volt pár kedves, biztató szava.
A gyerekek szemmel láthatóan nem értették, miért vannak ott, egyik-másik közülük szorongva fogta édesanyja kezét, de a legtöbbjük csacsogott, nyüzsgött. Mi, szülők azonban átéreztük a felelősséget: a mi feladatunk ugyanis nemcsak a magyarságtudat megőrzése, de gyermekeinknek való átadása is. Tegyünk hát eleget ennek a feladatunknak a legjobb tudásunk szerint, ezzel is megköszönve a Rákóczi Szövetség eme nemes gesztusát!

Csémi Andrea, egy elsős kislány édesanyja

Nagymegyeri hírmondó, 2012/11

joomla.org